Jachtklub PTTK Pszczyna

Jachtklub PTTK Pszczyna

Wydarzenia (zajawki artykułów)

Kurs SRC - Czytaj całość

Już w najbliższą sobotę (28.02.2015 r.) w hotelu PTTK w Pszczynie odbędzie się kurs SRC wraz z egzaminem.

Kurs SRC - Czytaj całość

Kurs na stopień żeglarza jachtowego. - Czytaj całość

Pier­wsze zaję­cia kursu.

Pier­wsze wykłady kursu 26.02.2015 (czwartek) o godzinie 1730 w Hotelu PTTK w Pszczynie.

Kurs na stopień żeglarza jachtowego. - Czytaj całość

Sprawdź wolny termin wynajmu ośrodka! - Czytaj całość

Od dziś można na bieżąco śledzić wolne ter­miny na wyna­ję­cie ośrodka Jachtk­lubu PTTK Pszczyna w Wiśle Wielkiej.

Sprawdź wolny termin wynajmu ośrodka! - Czytaj całość

Kalendarz imprez żeglarskich 2015 - Czytaj całość

Przed­staw­iamy kalen­darz klubowych imprez żeglars­kich na sezon 2015.

Kalendarz imprez żeglarskich 2015 - Czytaj całość

TVP w Wiśle Wielkiej - Czytaj całość

Zachę­camy do obe­jrzenia mate­ri­ału o por­cie żeglarskim w Wiśle Wielkiej.

TVP w Wiśle Wielkiej - Czytaj całość

Zezwolenia na pływanie - Czytaj całość

Osoby pry­watne mogą wys­tępować o wydanie zez­wole­nia na pły­wanie po J. Gocza­łkow­ickim. Szczegóły dostępne

Zezwolenia na pływanie - Czytaj całość

Warunki pogodowe [aktualizacja linków] - Czytaj całość

Przy­pom­i­namy wszys­tkim, że jest możli­wość podglądu aktu­al­nych warunków pogodowych na jeziorze goczałkowickim.

Warunki pogodowe [aktualizacja linków] - Czytaj całość

Regaty o Puchar Komandora – wyniki - Czytaj całość

Zgod­nie z tegorocznym kalen­darzem żeglarskim w dniu 20.07.2013 (sob­ota) odbyły się Regaty o Puchar Koman­dora Jachtk­lubu PTTK Pszczyna.

Regaty o Puchar Komandora – wyniki - Czytaj całość

Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw. - Czytaj całość

9 kwiet­nia zostało pod­pisane roz­porządze­nie Min­is­tra Sportu i Turys­tki doty­czące upraw­ia­nia turystyki wodnej.

Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw. - Czytaj całość

Walne zebranie sprawozdawczo-​wyborcze - Czytaj całość

W dniu 28.02.2013r. odbło się zwycza­jne, walne, sprawozdawczo-​wyborcze zebranie klubu.

Walne zebranie sprawozdawczo-​wyborcze - Czytaj całość

Paginacja

1 2 >>

Witaj w Jachtklubie!

JachtK­lub PTTK Pszczyna pow­stał w 1960 roku.

Od tego czasu dzi­ała do dziś. Liczba jego członków rośnie z roku na rok. Od roku 2011 przy­wracamy dawną świet­ność Por­towi Żeglarskiemu w Wiśle Wielkiej nad jeziorem Goczałkowickim.

Zapraszamy wszys­t­kich Żeglarzy do współpracy. Wszys­tkim zain­tere­sowanym żeglarst­wem pole­camy sub­skrypcję naszego newslet­tera.

Infor­ma­cje i artykuły przez­nac­zone wyłącznie dla klubow­iczów są dostępne po zalogowaniu.

Koniecznie przegląd­nij artykuły i zdję­cia w galerii.

Zapraszamy do kon­taktu i zadawa­nia pytań.

Warunki meteo

Widok z kamery

Widok z kamery nad Jeziorem Goczałkowickim

Ostatnio w galerii

C:\fakepath\DSCF4319

Współpracujemy z: